Voorwaarden

Algemene voorwaarden Selintoys

U kunt onze voorwaarden eventueel hier downloaden, opslaan en afdrukken.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Selintoys
Bachstraat 532
2324HC Leiden
Telefoonnummer: 06-41487732
E-mail: info@selintoys.nl
KvK-nummer: 28093922
BTW-identificatienummer: 812280209. B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aankoop op afstand gesloten tussen de consument en Selintoys.
Wij stellen deze algemene voorwaarden beschikbaar in onze webwinkel zodat ze voor elke belangstellende te downloaden en te bekijken zijn.
Wanneer u tot aankoop over gaat bevestigt u dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod en de overeenkomst
Alle prijzen, aanbiedingen en teksten op de webwinkel www.selintoys.nl zijn met grote zorg geformuleerd. Er kunnen echter zetfouten zijn ontstaan.
Selintoys behoudt zich het recht prijzen en formuleringen aan te passen wanneer van toepassing.
Als bestelling reeds heeft plaatsgevonden wordt u hierover ingelicht en behoudt u het recht de bestelling te annuleren.
Wanneer u uw bestelling heeft betaald zien wij dit als bevestiging van uw bestelling en gaan we tot levering over.
U ontvangt een bevestiging email zodra uw bestelling in behandeling is genomen.

Artikel 5 – Privacy policy
Selintoys respecteert de privacy van alle gebruikers van www.selintoys.nl en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Communicatie
Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te stellen. Selintoys verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt uitsluitend de benodigde gegevens ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.
Wij benaderen u niet ongevraagd met reclame- of andere uitingen, die niet in het belang zijn van een goed verloop van uw bestelling en u ontvangt onze nieuwsbrief enkel wanneer u zich daarvoor zelf heeft aangemeld.

Artikel 6 – Retourneren van bestelling
Bij de aankoop van producten bij Selintoys heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.
Het retourformulier kunt u vinden onderaan op onze website.

Kosten retourneren
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen alleen de kosten van de verzending voor uw rekening.
Wij nemen deze kosten voor onze rekening indien wij het verkeerde product hebben geleverd of de fout op een andere manier te wijten is aan ons handelen.

Uw aankoopbedrag zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, terugbetalen.

Verzenden van de artikel(en)
Zodra uw bij Selintoys een melding heeft gedaan dat u een product wilt retourneren, kunt u het retourzending formulier invullen en het pakket gefrankeerd naar ons sturen.

Artikel 7 – Garantie
Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.

In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
– Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
– Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– Als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

Artikel 8 – Prijs en betaling via de website
De prijzen op de website van Selintoys zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
De kosten voor verzenden pakketpost zijn bij Selintoys binnen Nederland 6,95 op basis van de posttarieven van Post.NL.
Verzending naar Belgie is voor bestellingen onder de 50 euro 14,95.
Vanaf 50 euro is de verzending Gratis naar een adres binnen Nederland. Woont u in Belgie dan komt er een toeslag van 8 euro vanwege de hogere verzendkosten.

U kunt in onze webwinkel betalen met IDEAL of via overboeking.

Artikel 9 – Levering van de bestelling
Wij gaan met grote zorg om met uw bestelling.
Ons doel is om u zo snel mogelijk te voorzien van uw bestelling.
Wij streven ernaar om na betaling binnen 1-2 werkdagen te leveren.

Betaald u de bestelling via I-Deal op werkdagen voor 14.00 uur dan gaat uw bestelling nog diezelfde dag naar het postkantoor.

In principe zijn alle artikelen die te bestellen zijn op onze website ook daadwerkelijk op voorraad!

Indien uw bestelling of een deel van de bestelling door omstandigheden niet op voorraad is laten we u weten binnen welke termijn de bestelling zal worden verzonden.
Wij houden u ten alle tijden op de hoogte van de voortgang van uw bestelling.
U kunt onze voorwaarden eventueel hier downloaden, opslaan en afdrukken.